top of page

Hãy đưa luôn má bên trái

Chúa Giê-su đưa ra lời khuyên về cách đối xử với những người gây tổn thương hoặc xúc phạm chúng ta. Ngài nói: “Đừng chống cự người ác, nếu bị ai tát má bên phải thì hãy đưa luôn má bên trái cho họ” (Ma-thi-ơ 5:39). Điều này không có nghĩa là một người không được tự vệ hoặc bảo vệ gia đình mình khi bị tấn công. Chúa Giê-su nói đến cái tát, thường không phải để gây thương tích nghiêm trọng hoặc giết người, nhưng để sỉ nhục. Vì vậy, điều Ngài muốn nói là nếu ai đó tìm cách gây sự để đánh nhau hoặc tranh cãi với chúng ta, có thể bằng cách tát hay dùng những lời xúc phạm, thì chúng ta cũng không nên trả đũa.

Lời khuyên này phù hợp với một điều luật của Đức Chúa Trời là yêu thương người lân cận. Do đó, Chúa Giê-su khuyến giục người nghe: “Hãy luôn yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi mình”. Ngài đưa ra lý do mạnh mẽ để làm thế: “Hầu anh em trở nên con của Cha trên trời, vì Ngài làm mặt trời mọc lên soi sáng người ác lẫn người hiền”.—Ma-thi-ơ 5:44, 45.

Chúa Giê-su tóm tắt bài giảng bằng những lời sau: “Anh em phải hoàn hảo, như Cha của anh em ở trên trời là hoàn hảo” (Ma-thi-ơ 5:48). Hiển nhiên Ngài không có ý nói chúng ta có thể hoàn hảo trong mọi mặt nhưng phải trong cách đối xử với người khác. Khi chúng ta noi gương Đức Chúa Trời, chúng ta có thể mở rộng tình yêu thương ngay cả với kẻ thù. Nói cách khác: “Hãy luôn thương xót, như Cha anh em là Đấng thương xót”.—Lu-ca 6:36.

bottom of page