CHỈ CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI THÁNH THIỆN?

Chúa Giêsu nói Ngoài Đấng Tối Cao không ai thánh thiện cả nghĩa là gì?

Trong sách Ma-thi-ơ 19:17, chúng ta tìm thấy một điều chân lý cơ bản về Đức Chúa Trời. Đây là những gì Chúa Giêsu nói với chúng ta: "... Chỉ có một Đấng tốt mà thôi, đó là Đức Chúa Trời ". Sự thật này được lặp lại trong Khải huyền 15:4 - nơi nói về Đức Chúa Trời, "... Vì duy chỉ Ngài là thánh khiết ...". (Khải Huyền 15:4).

Vậy ý Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ 19:17 có nghĩa là gì?

 

Trả lời: Ý Chúa Giêsu muốn nói rằng chỉ có Đức Chúa Trời (CHA) mới là căn nguyên của sự thánh thiện, tức sự thánh thiện & sự tốt lành bằt nguồn từ Đức Chúa Trời mà ra. Đối với các tạo vật, gồm các thiên sứ trên trời và tất cả các sinh vật trong vũ trụ, cách duy nhất là những tạo vật đó có thể trở nên tốt lành là khi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong tạo vật đó, tức Thánh Linh ở trong tạo vật đó. Còn đối với Chúa Giêsu, bởi Ngài là Con Độc Sanh nên Ngài hoàn toàn thừa hưởng bản tính thánh thiện này từ CHA, kể cả khi sự hiện diện của CHA lìa khỏi Ngài trên cây thập tự giá (Ma-thi-ơ 27:46).

 

Như vậy, bất cứ nơi nào trong vũ trụ mà được tìm thấy tốt, chúng ta có thể chắc chắn rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở nơi đó. Nói cách khác, khi một người nhận ra điều gì thật sự tốt lành thì người đó thật sự đã tìm thấy sự hiện diện của ĐCT ở đó!

 

Chúng ta cũng có thể kết luận rằng, từ khi vũ trụ được tạo dựng, toàn thể vũ trụ đã có đầy dẫy sự hiện diện của ĐCT tốt lành. Rõ ràng rằng Ngài đã thiết kế thế giới này là một biểu hiện của chính Ngài. Ngài đã thiết kế nó là một nơi mà tình yêu và sự thánh thiện của Ngài được biểu hiện trên mỗi cây, mỗi lá, mỗi hoa, trên các tạo vật...vv. Trong điều kiện này tất cả mọi thứ đều là tốt và hoàn hảo.

 

Nhưng thiên thần Lucifer đã giới thiệu một cái gì đó vào vũ trụ. Lần đầu tiên, Lucifer/Satan đã phân rẽ vũ trụ này thành hai. Đó không phải là sự phân rẽ về hình thức, mà về ý tưởng. Hắn đã giới thiệu một triết lý rằng mọi tạo vật có thể sống tốt hơn mà không cần tới Đức Chúa Trời.

 

Khi chúng ta đọc Sáng Thế Ký, Satan đã nói với người nữ thế này (diễn giải): "ĐCT không nói sự thật! ĐCT biết rằng nếu các ngươi ăn trái cây đó các ngươi sẽ trở nên như ĐCT!” Về bản chất, Satan đã nói với họ rằng họ không cần tới ĐCT mà vẫn có thể sống tốt, tất cả họ cần là sự hiểu biết về thiện và ác là đủ để trở nên như ĐCT.

 

Lời dạy sai lầm này là gốc rễ của tất cả tôn giáo sai lạc trên thế giới ngày nay. Các tôn giáo sai lạc thường dạy rằng những gì mọi người cần là sự giáo dục đạo đức và từ đó họ có thể làm được phần còn lại. Đó không phải là sự thật. Chỉ có ĐCT mới tốt lành mà thôi! Và không có Ngài thì chúng ta không làm gì được! Một người muốn trở nên thánh thiện thì cuộc sống người đó phải hiệp nhất với cuộc sống của ĐCT. Người nào muốn tìm kiếm sự công bình thì phải bắt đầu đi tìm kiếm ĐCT, thật là sự điên rồ khi đi tìm kiếm trong bản thân. Người nào cố tìm kiếm trong bản thân sẽ chỉ tìm ra một sự giả dối, một thứ trông có thể giống sự công bình nhưng thực ra thứ giả mạo của Qủy Dữ.

Sự tự do lựa chọn:
 

Ban đầu, khi Đức Chúa Trời dựng nên con người (Ađam) thì con người đã không có sự lựa chọn để xác định xem là anh ta muốn được dựng nên "thiện" (hiệp nhất với Đức Chúa Trời) HAY là "ác" (tách khỏi Đức Chúa Trời). Chính Đức Chúa Trời đã chọn lựa cho anh ta. Nhưng ở thời điểm đó cũng đã có hai sự lựa chọn trong vũ trụ, thiện và ác, cuộc sống hiệp nhất với Chúa và cuộc sống không hiệp nhất với Chúa.

Nếu Đức Chúa Trời là tình yêu thương và công bằng thì tại sao Ngài không cho con người sự lựa chọn? - Đó là lập luận của Satan. Nó lý luận rằng nếu như Đức Chúa Trời công bằng và có hai triết lý chống đối hiện diện trong vũ trụ, thì tại sao Ngài không cho phép con người được quyền quyết định?

Và đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời phải đặt cây trái cấm trong vườn Eđen. Đó là cách Chúa ban cho họ sự lựa chọn để quyết định nếu như điều ác là họ muốn. Và rồi con người đã lựa chọn điều ác - tách khỏi Đức Chúa Trời và đã mất Thánh Linh.

Khi chúng ta xem xét điều này, chúng ta nhận ra rằng toàn bộ cuộc xung đột dựa trên nguyên tắc tự do lựa chọn, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương và công bằng nên Ngài không thể cai trị trong một vũ trụ mà các tạo vật không mong muốn chọn phục vụ Ngài được. Đây là chính là lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho con người " Sự Tự Do Lựa Chọn ". Thật không may con người đã dùng quyền tự do này để đặt thế giới này sang bên qủy Satan....

Vậy con đường giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết đời đời là gì?

Vậy con đường giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết đời đời là gì? Đó là đón nhận món quà cứu rỗi của ĐCT - tức tin và chấp nhận Chúa Giêsu Christ (CON ĐCT) là Cứu Chúa cuộc đời chúng ta, rồi ĐCT sẽ ban Thánh Linh để Ngài và Con Ngài có thể sống trong chúng ta. Đó là khi chúng ta được sanh lại và khởi đầu một cuộc sống mới như một con người mới. Đó cũng là khi chúng ta xóa bỏ được bản tính tội lỗi, được ban cho bản tính thánh thiện của ĐCT, và một cách tự nhiên sẽ biết yêu thương tất cả mọi người và giữ các điều răn. Đó là khi ĐCT và Con Ngài thực sự sống trong chúng ta, và đó là sự sống đời đời là nhận biết Cha là ĐCT có một và thật, và Đức Chúa Giêsu Christ (Giăng 17:3).

 

Giăng 3:3 - "... Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời."

 

Giăng 8:32 - “.... sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do.”