Trả lời các câu hỏi

testingtestingtesting44

testingtesting

testing22

Giăng 1:14 - Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của CON MỘT ĐẾN TỪ CHA.

testing

testingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtestingtesting testing

testing3333

Giăng 1:18 - Chưa ai trông thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ CON MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI ở tận trong lòng Cha mới giải bày được Đức Chúa Trời cho chúng ta.