testing

testingtestingtestingtesting

Giăng 8:42 - Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Nếu Ðức Chúa Trời là Cha các ngươi, các ngươi đã yêu mến Ta rồi, vì Ta ĐẾN TỪ - SANH RA TỪ (G1831) Ðức Chúa Trời, và Ta từ Ngài mà đến (G2240). Ta không tự mình đến (G2064), nhưng Ngài đã sai Ta.


Giăng 16:27-28 - vì chính Cha yêu thương các ngươi, bởi các ngươi đã yêu thương Ta và tin rằng Ta đến từ - sanh ra từ (G1831) Ðức Chúa Trời. Ta đến từ - sanh ra từ (G1831) Cha và đã đến (G2064) thế gian; rồi đây Ta sẽ lìa thế gian để trở về cùng Cha.”


Giăng 17:7-8

7 Giờ đây họ đã biết rõ mọi điều Cha ban cho Con đều do Cha mà đến. 8 Vì nhờ Con đã truyền cho họ mọi lời Cha dạy Con, NÊN HỌ TIẾP NHẬN VÀ BIẾT CON THỰC SỰ ĐẾN TỪ - SANH TỪ (G1831) CHA cùng tin rằng chính Cha đã sai Con đến.


Từ G1831 có nghĩa là đến từ hay chính xác là sanh ra từ, từ này khác với từ G2240 và G2064 nhưng đa số các bản KT đều đã dịch không chính xác từ này.

G1831 exerchomai- To come forth from physically, arise from, to be born of. - đến từ-sanh ra từ.

G2240 heko - to have come, have arrived, be present - đến từ, xuất hiện từ

G2064 erchomai- To come from one place to another. - đến từ nơi này đến nơi khác​-----------------------------------------------------Thánh Thi 2:7 - Ta sẽ truyền sắc chỉ của CHÚA. Ngài phán cùng Ta: “CON LÀ CON TA, NGÀY NAY, CHÍNH TA ĐÃ SINH CON.”Châm Ngôn 8:22-30

22 Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, Và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta.

23 TA ĐÃ ĐƯỢC LẬP TỪ TRƯỚC VÔ CÙNG TỪ KHI NGUYÊN THỈ, trước khi dựng nên trái đất.

24 Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều. THÌ TA ĐÃ SANH RA RỒI.

25 Trước khi núi non chưa lập nên, Và các gò nổng chưa có;

26 Trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, THÌ TA ĐÃ SANH RA RỒI.

27 Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.

28 Khi Ngài làm cho kiên cố các từng mây trên cao, Khiến các nguồn vực sâu vững chắc,

29 Định bờ cõi cho biển, Để nước không tràn phạm điều răn của Ngài, Và khi Ngài lập nên trái đất,

30 THÌ TA Ở BÊN NGÀI LÀM THỢ CÁI, HẰNG NGÀY TA LÀ SỰ KHOÁI LẠC NGÀI, VÀ THƯỜNG THƯỜNG VUI VẺ TRƯỚC MẶT NGÀI.
(1 Cô-rinh-tô 1:24 nói Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời)Châm Ngôn 30:4 - Ai đã lên trời, rồi lại xuống? Ai đã góp gió trong lòng tay mình? Ai đã bọc nước trong áo mình? Ai lập các giới hạn của đất? DANH NGƯỜI LÀ CHI, VÀ TÊN CON TRAI NGƯỜI LÀ GÌ? Nếu người biết, hãy nói đi.Mi-ca 5:2 - Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, Ngươi thật nhỏ trong các bộ tộc của Giu-đa, Nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một người. NGƯỜI ẤY SẼ THAY TA CAI TRỊ DÂN Y-SƠ-RA-ÊN. GỐC TÍCH NGƯỜI CÓ TỪ THUỞ TRƯỚC, TỪ NHỮNG NGÀY XA XƯA.Ma-thi-ơ 3:17 - Có tiếng từ trời phán rằng: “ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”Ma-thi-ơ 14:33 - Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: “THẦY THẬT LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI.”Ma-thi-ơ 16:15-17 -

15 Ngài hỏi các môn đệ: “Còn chính các con thì cho rằng Ta là ai?”

16 Si-môn Phê-rơ thưa: “THẦY LÀ ĐẤNG CHRIST, CON ĐỨC CHÚA TRỜI HẰNG SỐNG.”

17 Đức Giê-su phán: “Phước cho con, Si-môn con Giô-na! Vì không phải xác thịt và huyết bày tỏ cho con, mà CHÍNH CHA TA ở trên trời.”Ma-thi-ơ 17:5 - Khi Phê-rơ đang nói, một đám mây sáng rực che phủ họ. Kìa, từ đám mây có tiếng phán: “ĐÂY LÀ CON YÊU DẤU CỦA TA, đẹp lòng Ta hoàn toàn. Hãy nghe theo Người!”Mác 1:1 - Khởi đầu Phúc Âm về Chúa Cứu Thế Giê-su, CON ĐỨC CHÚA TRỜI.Mác 3:11 - Mỗi khi tà linh thấy Ngài, chúng đều quỳ xuống trước mặt Ngài, la lớn: “THẦY LÀ CON ĐỨC CHÚA TRỜI.”

Giăng 1:14 - Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của CON MỘT ĐẾN TỪ CHA.Giăng 1:18 - Chưa ai trông thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ CON MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI ở tận trong lòng Cha mới giải bày được Đức Chúa Trời cho chúng ta.