top of page

Những ai thật sự hạnh phúc?

Ai cũng muốn được hạnh phúc. Biết điều này nên Chúa Giê-su mở đầu bài giảng trên núi bằng cách giải thích ai là người thật sự hạnh phúc. Hãy hình dung, lời nhập đề này đã thu hút sự chú ý của người nghe đến mức nào. Nhưng chắc hẳn có vài điểm khiến họ thắc mắc.

Ngài nói: “Hạnh phúc cho những người ý thức về nhu cầu tâm linh của mình, vì Nước Trời thuộc về họ. Hạnh phúc cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi... Hạnh phúc cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ... Hạnh phúc cho những người bị ngược đãi vì sự công chính, bởi Nước Trời thuộc về họ. Hạnh phúc cho anh em khi bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi... vì đã theo tôi. Hãy hân hoan và vui mừng hớn hở”.​—Ma-thi-ơ 5:3-12.

Từ “hạnh phúc” mà Chúa Giê-su nói đến có nghĩa gì? Ngài không có ý nói đến trạng thái vui vẻ hay hoan hỉ, như trong lúc vui chơi. Hạnh phúc thật thì sâu sắc hơn. Nó bao hàm cảm giác thỏa lòng và mãn nguyện trong cuộc sống.

Chúa Giê-su cho biết những ai ý thức về nhu cầu tâm linh, đau buồn về tình trạng tội lỗi của mình, cũng như ham muốn tìm hiểu về Đức Chúa Trời và muốn phụng sự ngài mới là người thật sự hạnh phúc. Cho dù bị thù ghét và ngược đãi vì làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, họ vẫn hạnh phúc vì biết mình đang làm Ngài vui lòng và sẽ được Ngài ban phần thưởng là sự sống hạnh phúc đời đời trong vương quốc thiên đàng.

bottom of page