top of page

Nhân tính và thần tính kết hợp

Đấng Christ có hai bản tính, bản tính con người và bản tính Đức Chúa Trời. Như vậy, thiên tính và nhân tính được kết hợp lại với nhau. Ngoài Đấng Christ ra thì không một ai khác đã từng sống một cuộc sống hoàn hảo, với một tính cách trong sáng, không tì vết. Ngài đã thể hiện là một người hoàn hảo, kết hợp với sự thần thánh, Ngài đã mang đến cho thế giới cái nhìn thật về Đức Chúa Trời, và về những gì mà loài người có thể trở nên khi đón nhận sự sống của Ngài - để trở nên giống Đức Chúa Trời trong tính cách.

Cũng như tất cả con người trên thế giới này đều ngang hàng nhau trong bản tính loài người, thì Đấng Christ cũng vậy, Ngài ngang hàng với Đức Chúa Trời (CHA) trong bản tính như là một Vị Thần (Divine Being / Deity). Có nghĩa là sự Thần tính của Ngài thì không hề kém hơn Cha Ngài chút nào. Chúa Giê-su là Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời (Giăng 3:16), là người Con duy nhất được sanh ra từ bản thể và theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, ngang hàng với Cha Ngài trong phẩm giá, bản chất và sự hoàn hảo thiêng liêng, trong Ngài hiện hữu tất cả sự trọn vẹn của sự thần tính (Cô-lô-se 2:9), tuy thế Ngài luôn ở dưới quyền và luôn phải đầu phục Cha Ngài. (Giăng 14:28 & 5:19 & 1 Cô-rinh-tô 15:28)

bottom of page