top of page

Chỉ có Đức Chúa Trời mới tốt lành?

Trong sách Ma-thi-ơ 19:17, chúng ta tìm thấy một chân lý rất cơ bản về Đức Chúa Trời. Đây là những gì Chúa Giêsu phán: "... Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi, đó là Đức Chúa Trời ". Sự thật này được lặp lại trong Khải huyền 15:4 - nơi nói về Đức Chúa Trời, "... Vì duy chỉ Ngài là thánh khiết ...". (Khải Huyền 15:4).

Vậy ý nghĩa của Chúa Giêsu nói trong câu đó là gì?

Trả lời: Ý Chúa Giêsu muốn nói rằng chỉ có Đức Chúa Trời (CHA) mới là CĂN NGUYÊN của sự tốt lành, tức tất cả sự tốt lành & thánh thiện luôn bắt nguồn từ Đức Chúa Trời mà ra. Đối với các tạo vật, gồm các thiên thể trên trời hay các sinh vật trên trái đất, cách duy nhất mà những tạo vật đó có thể trở nên tốt lành đó là khi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự trong tạo vật đó. Riêng đối với Chúa Giêsu thì khác, bởi Ngài là Con Độc Sanh nên Ngài hoàn toàn THỪA HƯỞNG bản tính thánh thiện nên kể cả khi sự hiện diện của CHA rời khỏi Ngài lúc trên cây thập tự giá (Ma-thi-ơ 27:46) thì Ngài vẫn không hề trở nên ích kỷ & tội lỗi, và vẫn cam chịu chết theo ý CHA để mà cứu rỗi nhân loại.

Từ khi vũ trụ được tạo dựng, toàn thể vũ trụ đã có đầy dẫy sự hiện diện của ĐCT. Rõ ràng rằng Ngài đã thiết kế thế giới này là một biểu hiện của chính Ngài. Ngài đã thiết kế nó là một nơi mà tình yêu và sự thánh thiện của Ngài được biểu hiện trên mỗi cây, mỗi lá, mỗi hoa, trên các tạo vật...vv. Trong điều kiện này tất cả mọi thứ đều là tốt và hoàn hảo.

Nhưng thiên thần Lucifer đã giới thiệu một cái gì đó vào vũ trụ hoàn hảo. Lần đầu tiên, Lucifer/Satan đã phân rẽ vũ trụ này thành hai. Đó không phải là sự phân rẽ về hình thức, mà là về ý tưởng. Hắn đã giới thiệu một triết lý rằng mọi tạo vật có thể sống tốt lành mà không cần tới Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta đọc Sáng Thế Ký, Satan đã nói với người nữ thế này (diễn giải): "ĐCT không nói sự thật! ĐCT biết rằng nếu các ngươi ăn trái cây đó các ngươi sẽ trở nên như ĐCT!” Về bản chất, Satan đã nói với họ rằng họ không cần tới ĐCT mà vẫn có thể sống lành, tất cả họ cần là sự hiểu biết về điều thiện và điều ác là đủ để có thể trở nên tốt lành như ĐCT.

Lời dạy sai lầm này là gốc rễ của tất cả tôn giáo sai lạc ngày nay. Các tôn giáo sai lạc thường dạy rằng những gì mọi người cần là sự giáo dục đạo đức và từ đó họ có thể làm được phần còn lại. Đó không phải là sự thật. Chỉ có ĐCT mới tốt lành mà thôi!!! Và chỉ có Ngài mới có khả năng làm cho chúng ta trở nên tốt lành như Ngài mà thôi! Và không có Ngài thì chúng ta không thể làm được gì!

Như vậy, nếu một người muốn trở nên tốt lành thì cuộc sống người đó phải được hiệp nhất với ĐCT. Điều này có nghĩa là người nào muốn tìm kiếm sự công bình thì trước hết phải đi tìm kiếm ĐCT, thật là điên rồ khi đi tìm kiếm điều tốt lành ở trong bản thân mình. Người nào cố tìm kiếm trong bản thân mình thì sẽ chỉ tìm ra sự giả dối mà thôi, một thứ công bình mà trông bề ngoài có vẻ tốt nhưng bên trong thật ra rỗng tuếch và giả dối (Giê-rê-mi 17:9 & Ê-sai 64:6).


Sự tự do lựa chọn:

Ban đầu, khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người (A-đam và Ê-va) thì loài người đã không có sự lựa chọn để xác định xem là họ được dựng nên "thiện" (hiệp nhất với Đức Chúa Trời) HAY là "ác" (tách khỏi Đức Chúa Trời). Chính Đức Chúa Trời đã chọn lựa cho họ và đã ban cho họ Thánh Linh của Ngài.

Nhưng tại thời điểm đó thì đã có hai sự lựa chọn trong vũ trụ: thiện và ác, một cuộc sống hiệp nhất với ĐCT và một cuộc sống tách rời khỏi ĐCT.

Nếu như Đức Chúa Trời là tình yêu thương và công bằng thì tại sao Ngài không cho con người sự lựa chọn? - Đó là lập luận của Satan. Nó lý luận rằng nếu như Đức Chúa Trời công bằng và có hai triết lý chống đối hiện diện trong vũ trụ, thì tại sao Ngài không cho phép loài người được quyền quyết định khi được tạo dựng?

Và đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời bắt buộc phải đặt cây trái cấm trong vườn Eđen. Đó là cách ĐCT ban cho họ sự lựa chọn để quyết định nếu như điều ác (theo chủ nghĩa Satan) là điều họ muốn. Và rồi loài người đã lựa chọn điều ác - cuộc sống tách rời khỏi Đức Chúa Trời và đã mất Thánh Linh của Ngài.

Khi chúng ta xem xét điều này, chúng ta nhận ra rằng toàn bộ cuộc xung đột dựa trên nguyên tắc sự tự do lựa chọn, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương và công bằng nên Ngài không thể cai trị trong một vũ trụ mà các tạo vật bị bắt buộc và không vui lòng tự nguyện làm theo ý Ngài được. Đó là vì sao Đức Chúa Trời ban cho loài người " Sự Tự Do Lựa Chọn ".

Thật không may tổ phụ chúng ta đã dùng quyền tự do này để đặt thế giới này sang bên của qủy Satan, và đó là vì sao tất cả chúng ta đã thường hưởng bản tính tội lỗi từ khi được bố mẹ sanh ra.

Vậy con đường giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết đời đời là gì?

Đó là đón nhận món quà cứu rỗi của ĐCT - tức tin và chấp nhận Chúa Giêsu Christ (CON ĐCT) là Cứu Chúa cuộc đời chúng ta, rồi ĐCT sẽ ban Thánh Linh để Ngài và Con Ngài có thể sống trong chúng ta. Đó là khi chúng ta được sanh lại và khởi đầu một cuộc sống mới, trở nên con người mới. Đó cũng là khi chúng ta đã được xóa bỏ bản tính tội lỗi và được dự phần vào bản tính thánh thiện của ĐCT (2 Phê-rơ 1:4), và theo cách tự nhiên sẽ biết yêu thương tất cả mọi người và vui lòng giữ các điều răn của ĐCT.

Chỉ khi ĐCT và Con Ngài thực sự sống trong chúng ta là khi chúng ta đã được tái sanh, và khi đó là lúc chúng ta mới thật sự nhận biết Ngài và Con Ngài.

Giăng 17:3 - Ðây là sự sống đời đời: đó là họ nhận biết Cha, Ðức Chúa Trời thực hữu duy nhất, và Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng Cha đã sai đến.

bottom of page